• پارسی (Persian)
  • العربية (Arabic)
  • русский (Russian)
  • Türkçe (Turkish)
+98 (21) 4853

Control Afzar Products

Specifications are subject to change requests for improvement.

Vertical CNC Lathe Machines - EVL Series

  • کاروسل1 EVL Series

  • کاروسل2 EVL Series


      EVL-12 EVL-12M EVL-16 EVL-16M EVL-20 EVL-20M EVL-25 EVL-25M
Capacity max.swing diameter mm Ø1600 Ø1600 Ø2000 Ø2000 Ø2500 Ø2500 Ø3000 Ø3000
max.turning diameter mm Ø1600 Ø1600 Ø2000 Ø2000 Ø2500 Ø2500 Ø3000 Ø3000
distance frome bite holder end to table surface mm 0   ̴1205     0   ̴ 1155     0  ̴1605 0  ̴1555 0  ̴1850 0  ̴1800 0  ̴2320 0  ̴1800
max.turning height mm 1200 1150 1600 1550 1800 1750 2180 1750
max.workpice weight kg 8000 8000 10000 10000 15000 15000 20000 15000
Table table diameter mm Ø1250 Ø1250 Ø1600 Ø1600 Ø2000 Ø2000 Ø2500 Ø2000
range of table speed(low) tpm 34   ̴103 34   ̴103 22  ̴85 22  ̴85 13   ̴50 13  ̴50 8  ̴30 13  ̴50
range of table speed(high) rpm 104   ̴312 104   ̴312 65  ̴255 65  ̴255 51  ̴200 51  ̴200 31  ̴120 51  ̴200
gear speed steps 2 2 2 2 2 2 2 2
max of table torque N.m 12400 12400 24000 24000 55800 55800 89400 55800
Atc atc( automatic tool changer) set 1 1 1 1 1 1 1 1
number of tool stations   - 12(random) 12(random) 12(random) 12(random) 12(random) 12(random) 12(random) 12(random)
tool type   - T-PULLER BT-50 T-PULLER BT-50 T-PULLER BT-50 T-PULLER BT-50
tool size mm 25/32/40 25/32/40 25/32/40 25/32/40 25/32/40 25/32/40 25/32/40 25/32/40
cross section of ram mm 200*200 240*240 240*240 240*240 240*240 240*240 300*300 300*300
Ttravel horizantal travel (x-axis) mm  -   820+1000  -   820+1000  -  1020+1220  -  1020+1220  -  1270+1470  -  1270+1470  -  1520+1720  -  1270+1470
vertical travel (z-axis) mm 900 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200
cross-rail travel mm 500,2steps 500,2steps 750,3steps 750,3steps 1120,4steps 1120,4steps 1400,5steps 1400,5steps
  rapid rate (x-axis) m/min 10 10 10 10 10 10 10 10
rapid rate (z-axis) m/min 10 10 10 10 10 10 10 10
cutting feed rate mm/rev 0.001  ̴50 0.001  ̴50 0.001  ̴50 0.001  ̴50 0.001   ̴ 50 0.001   ̴ 50 0.001   ̴ 50 0.001   ̴ 50
feed override % 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150 0-150
Motor table main motor kW α40i,37/45kw α40i,37/45kw α50i,45/55kw α50i,45/55kw α60HVi,60/75kw α60HVi,60/75kw α60HVi,60/75kw α60HVi,60/75kw
feed servo motor (x-axis) kW α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw α30i,7kw
feed servo motor (z-axis) kW α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw α30Bi,7kw
milling motor kW  -  αP40i  -  αP40i  -  αP40i  -  αP50i
Cf axis motor kW  - α30i  - α30i  - α30i  - α30i
floor space(L*W) mm 7200*5000 5650*5150 8000*5430 6470*5430 8650*5500 8650*5500 8810*6000 8810*6000
machine max.hight(H) mm 5450 5670 6325 6250 6800 6800 7750 7750
machine net.weight kg 23500 28850 33750 36800 45000 45000 55000 55000

FOLLOW US:
Powered by PARS DATA