فرز i-CUT 400 T/M

اندازه میز : 650 * 400 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 520
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 380
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 350
سرعت اسپیندل :  12000 / 24000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز i-CUT 380Ti

اندازه میز : 600 * 380 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 520
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 380 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 350
سرعت اسپیندل :  12000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز F400 VM

اندازه میز : 1000 * 460 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 800
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 460
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 520
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز F500 PLUS

اندازه میز : 1200 * 500 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1060
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 510
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 635
سرعت اسپیندل :   8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز F500 VM

اندازه میز : 1200 * 550 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1100
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 550
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 520
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز F650 VM

اندازه میز : 1400 * 670 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1300
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 670
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 635
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز F650 PLUS

اندازه میز : 1600 * 650 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر  1400
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 660
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر  635
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M

فرز

اندازه میز : 1600 * 650 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1450
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 700
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 700
سرعت اسپیندل :  6000 rpm
ریل حرکتی : Box Way
نوع کنترلر : Fanuc Oi – M
 
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید