دستگاه های سری تراش CNC‌

سری تراش NN-10EX

حداکثر قطر گلویی : 10 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 110 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 15000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 15000
وزن دستگاه : 2200 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M80

سری تراش NN-16S6

حداکثر قطر گلویی : 16 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 110 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  :  – 
وزن دستگاه : 1700 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70A

سری تراش NN-16SB6

حداکثر قطر گلویی : 16 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 110 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 7000
وزن دستگاه : 1700 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70A

سری تراش NN-16SB7

حداکثر قطر گلویی : 16 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 110 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 7000
وزن دستگاه : 1350 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V TypeA / Fanuc Oi TF

سری تراش NN-16/20J3

حداکثر قطر گلویی : 16 / 20 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 10000
وزن دستگاه : 2700 kg
نوع کنترلر :  Mitsubishi M70V Typr A / Fanuc Oi-TF

سری تراش NN-20J3 XB

حداکثر قطر گلویی : 20 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : 10000 rpm 
وزن دستگاه : 2800 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V Type A / M720

سری تراش NN-20/25U5

حداکثر قطر گلویی : 20 / 25  Ø
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  :      –
وزن دستگاه : 1350 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70A

سری تراش NN-20/25UB8-K

حداکثر قطر گلویی : 20 / 25  Ø
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : 8000 rpm
وزن دستگاه : 2135 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V Type A / Fanuc Oi TF

سری تراش NN-32UB8

حداکثر قطر گلویی : 32 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 8000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 6000
وزن دستگاه : 2350 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V Typr A / Fanuc Oi-TF

سری تراش NN-32YB2

حداکثر قطر گلویی : 32 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 190 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 8000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 8000
وزن دستگاه : 3030 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V TypeA / Fanuc Oi TF

سری تراش NN-32YB3 XB

حداکثر قطر گلویی : 32  Ø
حداکثر طول ماشین کاری : 190 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 8000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : 8000 rpm
وزن دستگاه : 3050 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V TypeA

سری تراش NN-25/32YB3

حداکثر قطر گلویی : 32 / 25  Ø
حداکثر طول ماشین کاری : 190 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 8000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : 8000 rpm
وزن دستگاه : 3030 kg
نوع کنترلر : Mitsubishi M70V Type A 

سری تراش NN-20J2

حداکثر قطر گلویی : 20 Ø 
حداکثر طول ماشین کاری : 200 میلی متر
حداکثر سرعت اسپیندل اصلی  : rpm 10000
حداکثر سرعت اسپیندل فرعی  : rpm 10000
وزن دستگاه : 2700 kg
نوع کنترلر :  Mitsubishi M70V Type A 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید