فرز cnc CNC مدل 1160 i-CAT

اندازه میز : 600 * 1200 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1100
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 600
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 600
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : طبق خواست مشتری

فرز سنتر CNC مدل VMC 850 i-CAT

اندازه میز : 500 * 900 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 800
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 500
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 580
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : HUST/Fanuc/Mitsubishi

فرز CNC مدل VMC 1055 i-CAT

اندازه میز : 550 * 1190 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1020
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 550 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 580
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : HUST/Fanuc/Mitsubishi

فرز CNC مدل VMC 1165 i-CAT

اندازه میز : 630 * 1250 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1100
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 650
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 610
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : HUST/Fanuc/Mitsubishi

فرز CNC مدل VMC 1575 i-CAT

اندازه میز : 750 * 1500 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1500
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 750 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 700
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : HUST/Fanuc/Mitsubishi

فرز CNC مدل CBM 840

اندازه میز : 1270 * 400 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 800
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 400
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 450
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : BoxWay
نوع کنترلر : HUST

فرز CNC مدل VMC 800

اندازه میز : 900 * 450 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 800
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 500 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 500
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Mitsubishi M70
نوع کنترلر : Fanuc Oi – MF

فرز CNC مدل CBM 1050

اندازه میز : 1370 * 400 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1000
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 500 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 500
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : BoxWay
نوع کنترلر : HUST

فرز CNC مدل VMC 1060

اندازه میز : 1200 * 550 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1000
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 600
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 600
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Mitsibishi M70
نوع کنترلر : Fanuc Oi – MF

فرز CNC مدل VMC 1260

اندازه میز : 1400 * 610 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1200
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 600 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 600
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : Linear
نوع کنترلر : Mitsubishi M70
نوع کنترلر : Fanuc Oi – MF

فرز CNC مدل VMC 1480

اندازه میز : 1600 * 750 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1400
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 800
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 700
سرعت اسپیندل :  6000 rpm
ریل حرکتی : BoxWay
نوع کنترلر : Mitsubishi M70
نوع کنترلر : Fanuc Oi – MF

فرز CNC مدل CBM 1580

اندازه میز : 1854 * 610 میلی متر
کورس حرکتی محور X :  میلی متر 1500
کورس حرکتی محور Y :  میلی متر 835 
کورس حرکتی محور Z :  میلی متر 700
سرعت اسپیندل :  8000 rpm
ریل حرکتی : BoxWay
نوع کنترلر : HUST

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید